مخزن آب آتشنشانی فاز 13 پارس جنوبی

مخزن آب آتشنشانی فاز 13 پارس جنوبی

بیشتر بدانید!
فلر غربی فاز 14 پارس جنوبی

فلر غربی فاز 14 مجتمع پارس جنوبی

بیشتر بدانید!
ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی

ساختمان مرکزی پالایشگاه هفتم مجتمع پارس جنوبی

بیشتر بدانید!

آزمایش سلامت و یکپارچگی شمع (PIT)

روش انجام آزمایش روش آزمایش بر اساس استاندارد ASTM-D5882 به صورت زیر می باشد: در این آزمایش توسط یک چکش سبک دستی به وزن 5/0 تا 10 کیلوگرم ضربه به سر شمع اعمال میشود که یک موج فشاری (Compressive Steress Wave) د...

بیشتر بدانید!

آزمایش بارگذاری دینامیکی شمع (PDA)

روش انجام آزمایش آزمایش بر اساس استاندارد ASTM-D4945 به صورت زیر صورت می پذیرد؛ در هر آزمایش باید حداقل دو سری سنسور در فاصله مناسبی از سر شمع و در مقابل یکدیگر به بدنه متصل شوند.پسا از اتصال سنسورها ...

بیشتر بدانید!

اجرای شمعکوبی

بیشتر بدانید!

مخزن اسید سولفوریک پتروشیمی آب نیرو

بیشتر بدانید!

شیلتر واحد BD پتروشیمی بسپاران

بیشتر بدانید!

برج مسکونی فریما

بیشتر بدانید!