ریز شمع میکروپایل

بیشتر بدانید!

اجرای ریز شمع

بیشتر بدانید!

مروری بر کاربردهای روش اختلاط عمیق جهت بهسازی خاک  

بیشتر بدانید!

ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد  

بیشتر بدانید!

بررسی و مقایسه دو روش تزریق با فشار بالا (Jet Grouting) و اختلاط در عمق (DSM) در بهسازی های عمیق  

بیشتر بدانید!

بررسی بهبود ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی با استفاده از تکنیک اختلاط عمیق درخاک های ماسه ای و رسی سواحل ایران   ...

بیشتر بدانید!

مروری اجمالی بر مهمترین روش های بهسازی و تثبیت خاک های مختلف  

بیشتر بدانید!

بهسازی خاک با استفاده از ستون های سنگی (مطالعه موردی منطقه بم)  

بیشتر بدانید!

ارزیابی کاهش روانگرایی خاک های لایه ای ماسه ی اشباع با استفاده از ستون های سنگی: بر پایه ی مدلسازی سه بعدی  

بیشتر بدانید!
EnglishIran