دلیل ترک ساختمان

این شرکت با بیش از یک دهه تجربه در زمینه طراحی و اجرای مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان و سازه های صنعتی و همچنین تحکیم خاک های ضعیف و دستی، به عنوان یکی از محدود شرکت های متخصص در این زمینه سراسر ایران در حال فعالیت می باشد.

بیشتر بدانید!

دلیل ترک دیوار

این شرکت با بیش از یک دهه تجربه در زمینه طراحی و اجرای مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان و سازه های صنعتی و همچنین تحکیم خاک های ضعیف و دستی، به عنوان یکی از محدود شرکت های متخصص در این زمینه سراسر ایران در حال فعالیت می باشد.

بیشتر بدانید!

علت نشست ساختمان نوساز

این شرکت با بیش از یک دهه تجربه در زمینه طراحی و اجرای مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان و سازه های صنعتی و همچنین تحکیم خاک های ضعیف و دستی، به عنوان یکی از محدود شرکت های متخصص در این زمینه سراسر ایران در حال فعالیت می باشد.

بیشتر بدانید!

آزمایش سلامت و باربری اختلاط عمیق و جت گروتینگ

بیشتر بدانید!

آزمایش سلامت و باربری شمع و میکروپایل

بیشتر بدانید!

پایدارسازی ترانشه و گود به روش نیلینگ و انکراژ

بیشتر بدانید!

طراحی، نظارت و اجرا جت گروتینگ، ستون سنگی و اختلاط عمیق

بیشتر بدانید!

طراحی، نظارت و اجرا شمع و میکروپایل

بیشتر بدانید!

بهسازی و مقاوم سازی خاک های دستی و استیصال از دریا

بیشتر بدانید!
EnglishIran