اجرا

شمع، میکروپایل، نیلینگ، ستون شنی، جت گروت و اختلاط عمیق خاک

طراحی و نظارت

شمع، میکروپایل، نیلینگ، ستون شنی، جت گروت و اختلاط عمیق خاک

آزمایش

تست سلامت و باربری استاتیکی و دینامیکی شمع و میکروپایل

پروژه های انجام شده

معرفی ما

آخرین اخبار سایت

یک دهه فعالیت در زمینه طراحی ، اجرا و تست شاخه های مختلف مهندسی ژئوتکنیک

EnglishIran