اجرای شمعکوبی

بیشتر بدانید!
استعلام قیمت روز طراحی و اجرای میکروپایل توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

هزینه میکروپایل

به طور کلی هزینه طراحی و اجرای میکروپایل شامل، مدلسازی و تحلیل عددی، تهیه سیمان، لوله مشبک، میلگرد آجدار، فلنج همچنین عملیات لوله کوبی، حفاری و تزریق دوغاب سیمان می باشد. برآورد حدودی قیمت اجرای میکروپایل در خاک بکر طبق فهرست بهای نیمه اول سال 1398 در جدول زیر قابل مشاهده میبا...

بیشتر بدانید!
اجرای پروژه های نیلینگ و انکراژ توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

اجرای نیلینگ

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه پایدارسازی گود به شرح زیر می باشد: طراحی، نظارت و اجرا پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکرطراحی، نظارت و اجرا پایدارسازی ترانشه به روش نیلینگ و انکر

بیشتر بدانید!
اجرای حفاری شمع درجا توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

حفاری شمع

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه شمع درجا به شرح زیر می باشد: طراحی، تست و پیمانکار حفاری شمع درجا زیر فونداسیون ساختمانطراحی، تست و پیمانکار حفاری شمع درجا زیر فونداسیون پل

بیشتر بدانید!
اجرای حفاری و کوبش میکروپایل توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

میکروپایل

بیشتر بدانید!