پروژه های مربوط به برق و نیروگاه که توسط شرکت شیلاو خاورمیانه انجام شده اند.
EnglishIran