آزمایش جانبی میکروپایل‫های زیر فونداسیون پروژه مخزن اسید سولفوریک پتروشیمی آب نیرو

آزمایش پروژه مخزن اسید سولفوریک آب نیرو

بیشتر بدانید!
نمونه‫برداری و آزمایش فشاری، کششی و جانبی میکروپایل پروژه فلر شرقی فاز 14 مجتمع پارس جنوبی

آزمایش پروژه فلر شرقی فاز 14 مجتمع پارس جنوبی

بیشتر بدانید!
انجام آزمایش بارگذاری صفحه‫ (plate Loading) خاک بستر تزریق شده پروژه طرح یوتیلیتی NGL جزیره خارک

آزمایش پروژه طرح یوتیلیتی NGL جزیره خارک

بیشتر بدانید!
انجام آزمایش فشاری و کششی میکروپایل پروژه پارکنیگ طبقاتی پایانه خودرو بندر شهید رجایی

آزمایش پروژه پارکنیگ طبقاتی پایانه خودرو بندر رجایی

بیشتر بدانید!
انجام آزمایش فشاری، کششی میکروپایل و بارگذاری صفحه ای (Plate Loading) پروژه مجتمع تجاری-اداری گنجینه خلیج فارس

آزمایش پروژه مجتمع تجاری- اداری گنجینه خلیج فارس

بیشتر بدانید!
انجام آزمایش بارگذاری صفحه‫ (plate Loading) خاک بستر تزریق شده میدان شهریاری منطقه 19 شهر تهران

آزمایش پروژه میدان شهریاری منطقه 19 تهران

بیشتر بدانید!
انجام آزمایش بارگذاری صفحه‫ (plate Loading) خاک بستر تزریق شده خیابان شکوفه منطقه 19 شهر تهران

آزمایش پروژه خیابان شکوفه منطقه 19 تهران

بیشتر بدانید!
آزمایش کششی میکروپایل پروژه سازه فضایی گلزار شهدای اهواز

آزمایش پروژه سازه فضایی گلزار شهدای اهواز

بیشتر بدانید!
انجام آزمایش فشاری میکروپایل شعبه مرکزی بانک کشاورزی بوشهر

آزمایش پروژه شعبه مرکزی بانک کشاورزی بوشهر

بیشتر بدانید!
EnglishIran