اجرای تست سلامت و یکپارچگی شمع های پروژه تقاطع حرم عبدالعظیم حسنی (ع) با بزرگراه شهید آوینی
EnglishIran