پایدارسازی دیواره گود هتل کاویان بندر انزلی به روش خرپا و نیلینگ.
EnglishIran