کنترل نشست استراکچر و مخازن بدون Shutdown واحد 121 فاز 13 پارس جنوبی به روش تزریق تحکیمی
EnglishIran