انجام آزمایش برای روی شمع های پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی بندر گناوه.
EnglishIran