انجام آزمایش بر روی شمع های پروژه نیروگاه پالایشگاه آبادان خوزستان.
EnglishIran