انجام آزمایش های شمع و میکروپایل مخازن واحد 101 فاز 14 مجتمع پارس جنوبی.
EnglishIran