عملیات حفاري و اجراي میکروپایل در صحن جمهوري اسلامی حرم مطهر رضوي
EnglishIran