بهسازی خاک زیر فونداسیون دیوارها و ساختمان مجتمع آموزشی پلدختر به روش میکروپایل.
EnglishIran