انجام آزمایش شمع در پروژه شعبه مرکزی بانک رفاه بوشهر.
EnglishIran