انجام آزمایش بر روی جت گروتینگ پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز کوهدشت لرستان.
EnglishIran