اجرای شمع های کوبشی دیواره ساحلی بندر خرمشهر.
EnglishIran