محمدرضا ایزدی(کارشناس ارشد دفتر فنی)

کارشناسی ارشد سازه

بیشتر بدانید!

مسعود مرعشی(معاونت پشتیبانی)

کارشناسی مکانیک

بیشتر بدانید!

جابر ممقانیان(معاونت فنی و نائب رییس هیئت مدیره)

دکترای ژئوتکنیک

بیشتر بدانید!

صادق رسابخش(مدیرعامل و رییس هیئت مدیره)

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

بیشتر بدانید!
EnglishIran