اجرای شمع های کوبشی زیر تأسیسات طرح توسعه فاز 2 پالایشگاه نفت آبادان.
EnglishIran