اجرای شمع های درجا زیر فونداسیون مخازن کریستال ملامین پتروشیمی لردگان.
EnglishIran