بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع مسکونی پلاک ثبتی فرعی 47 / اصلی 589 به روش اختلاط عمیق (DSM)
EnglishIran