اجرای شمع های کوبشی زیر فونداسیون ساختمان مرکزی اداره استاندارد گناوه.
EnglishIran