دانشکده کسب و کار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

بیشتر بدانید!
اجرای میکروپایل های زیر فونداسیون سوله‫های عملیاتی شماره 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 9 شامل سیلو های عملیاتی پایگاه دوم دریایی ولایت بندر جاسک

سوله های عملیاتی پایگاه دوم دریایی ولایت بندر جاسک

بیشتر بدانید!
اجرای ساختمان نیروگاه و بهسازی خاک به روش میکروپایل باربر جهت کنترل نشست و روانگرایی نیروگاه برق صالح هفتم تنکابن فاز اول

نیروگاه برق صالح هفتم تنکابن فاز اول

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر برج قلمستان تجریش تهران به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل روانگرایی

برج قلمستان تجریش

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک نیروگاه برق به روش میکروپایل باربر و تحکیمی جهت کنترل نشست و روانگرایی در چمستان نور مازندران

نیروگاه برق چمستان نور مازندران

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک ساختمان مسکونی کاشفی به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل روانگرایی واقع در شهر بوشهر

مجتمع مسکونی کاشفی

بیشتر بدانید!
اجرای ساختمان نیروگاه و بهسازی خاک به روش میکروپایل باربر جهت کنترل نشست و روانگرایی نیروگاه برق صالح هفتم تنکابن فاز دوم

نیروگاه برق صالح هفتم تنکابن فاز دوم

بیشتر بدانید!
اجرای میکروپایل های زیر فونداسیون ساختمان‫های فرماندهی، اداری، خدماتی و ناویان جهت کنترل روانگرایی در پایگاه دریایی ولایت بندر جاسک

ساختمان های فرماندهی پایگاه دریایی ولایت بندر جاسک

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر مهمانسرای صندوق توسعه کشاورزی به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل روانگرایی در شهر بوشهر

مهمانسرای صندوق توسعه کشاورزی بوشهر

بیشتر بدانید!
EnglishIran