فروش دستگاه کاساگرانده سی 6 Casagrande C6

دستگاه کاساگرانده C6

دستگاه Casagrande C6 به منظور حفاری همراه با کیسینگ در خاک های ریزشی برای پروژه های پایدارسازی دیواره های گود (به روش نیلینگ و انکراژ) و میکروپایل به کار می رود. دستگاه کازاگرانده C6 قابلیت حفاری همراه با تزریق در اجرای میکروپایل های اشوبک را دارا بوده و با داشتن چکش بالا (Top Hammer) میتواند با رادهای خود حفار قطرهای 32 ، 38 ، 51، 76 میلیمتر را اجرا نماید.

بیشتر بدانید!
EnglishIran