کنترل نشست استراکچر و مخازن بدون Shutdown واحد 121 فاز 13 پارس جنوبی به روش تزریق تحکیمی

کنترل نشست واحد 121 فاز 13 پارس جنوبی

کنترل نشست استراکچر و مخازن بدون Shutdown واحد مذکور.

بیشتر بدانید!
EnglishIran