پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر پایپرک های فلر پتروشیمی کاویان به روش نیلینگ.

فلر پتروشیمی کاویان

پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر پایپرک ها به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر فونداسیون فلر شرقی فاز 14 پارس جنوبی به روش نیلینگ.

ترانشه فلر شرقی فاز 14 پارس جنوبی

پایدارسازی ترانشه و بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
nailing shilav khavarmianeh

شمع،میکروپایل،نیلینگ،ستون سنگی،اختلاط عمیق،جت‫ گروت

بیشتر بدانید!
EnglishIran