بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان سازمان تأمین اجتماعی شعبه کیاشهر به روش میکروپایل.

ساختمان تأمین اجتماعی شعبه کیاشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!

نیروگاه برق بشل سوادکوه مازندران

بهسازی خاک زیر فونداسیون سوله، ژنراتور و تجهیزات با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran