بهسازی خاک زیر پایپرک ها جهت کنترل نشست خط لوله ایستگاه تقویت فشار گاز کوهدشت به روش جت گروتینگ.

کنترل نشست خط لوله ایستگاه گاز کوهدشت

بهسازی خاک زیر پایپرک ها به روش جت گروتینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran