پروژه های مربوط به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که توسط شرکت شیلاو خاورمیانه انجام شده اند.

نفت، گاز و پتروشیمی 1

.

بیشتر بدانید!
EnglishIran