پیمانکار مقاوم سازی بوشهر

این شرکت با بیش از یک دهه تجربه در زمینه طراحی و اجرای مقاوم سازی و کنترل نشست ساختمان و سازه های صنعتی و همچنین تحکیم خاک های ضعیف و دستی، به عنوان یکی از محدود شرکت های متخصص در این زمینه سراسر ایران در حال فعالیت می باشد. ...

بیشتر بدانید!
کنترل نشست فونداسیون پایپرک ها و محوطه فلر پتروشیمی کاویان به روش میکروپایل و تزریق تحکیمی.

کنترل نشست پایپرک های فلر پتروشیمی کاویان

کنترل نشست پایپرک ها و محوطه فلر به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست و مقاوم سازی حسینیه حاج مریم بوشهر (میراث ملی) به روش تزریق تحکیمی تحت نظارت میراث فرهنگی

کنترل نشست حسینیه حاج مریم (میراث فرهنگی)

کنترل نشست و مقاوم سازی به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
EnglishIran