انجام عملیات میکروپایل micropile شامل طراحی، نظارت، تست و اجرا در سرتاسر کشور ایران توسط شرکت شیلاو خاورمیانه با بیش از 20 سال سابقه کار طراحی و اجرایی

میکروپایل (طراحی، نظارت، اجرا و تست)

بیشتر بدانید!
اجرای حفاری و کوبش میکروپایل توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

میکروپایل (Micropile)

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه بهسازی خاک به روش میکروپایل باربر و تحکیمی :

بیشتر بدانید!
EnglishIran