اجرای شمع های درجا زیر فونداسیون مخازن کریستال ملامین پتروشیمی لردگان.

کریستال ملامین پتروشیمی لردگان

اجرای شمع های درجا زیر فونداسیون مخازن.

بیشتر بدانید!
EnglishIran