بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع مسکونی آقای کریمیان در عسلویه به روش اختلاط عمیق.

مجتمع مسکونی کریمیان عسلویه

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش اختلاط عمیق.

بیشتر بدانید!
EnglishIran