اجرای آزمایش برای شمع های پروژه برج کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی.

برج کنترل ترافیک دریایی بندر امام خمینی

اجرای تست شمع.

بیشتر بدانید!
اجرای شمع های زیر تأسیسات به روش شمع کوبشی.

نیروگاه پالایشگاه آبادان

اجرای شمع های کوبشی زیر تأسیسات.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع قضایی خانواده اهواز به روش جت گروتینگ (Jet Grouting).

مجتمع قضایی خانواده اهواز

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش جت گروتینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran