اجرای شمع های زیر فونداسیون برج 23 طبقه شکوه دشتستان به روش درجا.

برج 23 طبقه شکوه دشتستان

اجرای شمع های درجا زیر فونداسیون.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون برج 43 متری و تجهیزات جانبی کارخانه میگو بوشهر به روش اختلاط عمیق (deep soil mexing).

فونداسیون برج 43 متری و تجهیزات کارخانه میگو بوشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون برج و سازه های جانبی با اختلاط عمیق.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر برج، ساختمان و تجهیزات جانبی برج 45 متری و تجهیزات کارخانه غذای میگوی هوردانه به روش اختلاط عمیق.

برج 45 متری و تجهیزات کارخانه میگوی هوردانه

بهسازی خاک زیر برج، ساختمان و تجهیزات جانبی با اختلاط عمیق.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع تجاری-اداری خورشید بوشهر به روش میکروپایل.

مجتمع تجاری- اداری خورشید

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 3 و 4 به روش میکروپایل.

مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 3 و 4

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 1 و 2 به روش میکروپایل.

مجتمع تجاری گنجینه خلیج فارس فاز 1 و 2

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran