بهسازی خاک زیر فونداسیون سالن آمفی تئاتر مجتمع قضایی اهواز به روش اختلاط عمیق (DSM).

فونداسیون سالن آمفی تئاتر مجتمع قضایی اهواز

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش اختلاط عمیق.

بیشتر بدانید!
EnglishIran