اجرای شمع های درجا زیر پایه های تقاطع غیرهم سطح ورودی بندر بوشهر.

تقاطع غیرهم سطح ورودی بندر بوشهر

اجرای شمع های درجا زیر پایه ها.

بیشتر بدانید!
EnglishIran