مقاوم سازی خاک دستی و استیصال از دریا (disturbed soil)

خاک دستی چیست؟ گاهی نخاله های ساختمانی یا خاک های برداشت شده از محلی؛ در زمینی دپو می شوند که به آن خاک دستی می گویند...

بیشتر بدانید!
EnglishIran