مجتمع مسکونی یاسمن الهیه

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع تجاری شهید قدوسی

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع مسکونی بزرگمهر

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع مسکونی باغ رویای پونک

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع اداری ترکمنستان

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع اداری تجاری و پارکینگ طبقاتی ستارخان

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

مجتمع اداری – تجاری زهره نیاوران

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!
پایدارسازی دیواره گود برج آریا در منطقه فرمانیه تهران به روش نیلینگ.

برج آریا تهران

پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ.

بیشتر بدانید!

سازه نگهبان شمع

این شرکت با بیش از یک دهه تجربه در زمینه طراحی، نظارت، اجرا و تست نیلینگ، انکراژ، سازه خرپایی، شمع درجا و کوبشی به عنوان یکی از محدود شرکت های متخصص در این زمینه سراسر ایران در حال فعالیت می باشد.

بیشتر بدانید!
EnglishIran