طراحی و نظارت نیلینگ

1- طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکر 2...

بیشتر بدانید!
پروژه های پل و راه و مسیرهای مواصلاتی انجام شده توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

پل و راه

.

بیشتر بدانید!
nailing shilav khavarmianeh

شمع،میکروپایل،نیلینگ،ستون سنگی،اختلاط عمیق،جت‫ گروت

بیشتر بدانید!
EnglishIran