طراحی و نظارت نیلینگ

طراحی پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکر

بیشتر بدانید!
پروژه های پل و راه و مسیرهای مواصلاتی انجام شده توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

پل و راه

.

بیشتر بدانید!
nailing shilav khavarmianeh

نیلینگ (طراحی، نظارت، اجرا و تست)

بیشتر بدانید!
EnglishIran