پایدارسازی دیواره گود هتل کاویان بندر انزلی به روش خرپا و نیلینگ.

هتل کاویان بندر انزلی

پایدارسازی دیواره گود به روش خرپا و نیلینگ.

بیشتر بدانید!
EnglishIran