نیروگاه برق بشل سوادکوه مازندران

بهسازی خاک زیر فونداسیون سوله، ژنراتور و تجهیزات با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran