بهسازی خاک زیر فونداسیون دیوارها و ساختمان مجتمع آموزشی پلدختر به روش میکروپایل.

مجتمع آموزشی پلدختر

بهسازی خاک زیر فونداسیون دیوارها و ساختمان با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran