اجرای شمع های کوبشی زیر مخزن حوضچه تصفیه خانه بندر امام خمینی.

حوضچه تصفیه خانه بندر امام خمینی

اجرای شمع های کوبشی زیر مخزن.

بیشتر بدانید!
EnglishIran