کنترل نشست استراکچر و مخازن بدون Shutdown واحد 121 فاز 13 پارس جنوبی به روش تزریق تحکیمی

کنترل نشست واحد 121 فاز 13 پارس جنوبی

کنترل نشست استراکچر و مخازن بدون Shutdown واحد مذکور.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست فونداسیون های یونیت های 140 فاز 14 پارس جنوبی به روش میکروپایل

کنترل نشست یونیت 140 فاز 14 پارس جنوبی

کنترل نشست فونداسیون های یونیت به روش میکروپایل

بیشتر بدانید!
EnglishIran