انجام آزمایش بر روی شمع های پروژه ساختمان اداری و کنترل قطار شهری کرمانشاه.

ساختمان اداری و کنترل قطار شهری کرمانشاه

اجرای تست شمع.

بیشتر بدانید!
انجام آزمایش بر روی شمع های پروژه برج تجاری و مسکونی خوش رفتار.

برج تجاری- مسکونی خوش رفتار

اجرای تست شمع.

بیشتر بدانید!
EnglishIran