بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان آموزشی، ستادی، اداری و برج مراقبت فرودگاه شهید آریافر به روش میکروپایل.

برج مراقبت و ساختمان آموزشی فرودگاه شهید آریافر

بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان برج مراقبت با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر دریاچه و فونداسیون سالن آمفی تئاتر دریاچه هنر باغ کتاب تهران به روش میکروپایل.

دریاچه هنر باغ کتاب تهران

بهسازی خاک زیر دریاچه و فونداسیون سالن آمفی تئاتر با میکروپایل.

بیشتر بدانید!
کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان مجتمع مسکونی واقع در شهر ری به روش میکروپایل.

کنترل نشست مجتمع مسکونی شهر ری

کنترل نشست و مقاوم سازی ساختمان به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک خیابان شکوفه منطقه 19 تهران به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل نشست خاک دستی با عمق 8 الی 26 متر (عرض خیابان 24 متر و طول آن یک کیلومتر)

کنترل نشست خیابان شکوفه منطقه 19 تهران

بهسازی خاک دستی و کنترل نشست به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!
پروژه میکروپایل تحکیمی میدان شهریاری منطقه 19 تهران تهران از سوی شرکت بهسرای ونک و تحت نظارت شرکت ره آزما و توسط شرکت شیلاو خاورمیانه طراحی و اجرا شد. هدف از این پروژه طراحی و اجرای بهسازی خاک نشست کرده زیر میدان به روش میکروپایل تحکیمی بوده است.

کنترل نشست میدان شهریاری منطقه 19 تهران

بهسازی خاک دستی و کنترل نشست به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!

میکرو پایل

بیشتر بدانید!
EnglishIran