اجرای شمع های کوبشی اسکله بندر جاسک.

اسکله بندر جاسک

اجرای شمع های کوبشی اسکله.

بیشتر بدانید!
اجرای شمع های درجا زیر پایه های تقاطع غیرهم سطح ورودی بندر بوشهر.

تقاطع غیرهم سطح ورودی بندر بوشهر

اجرای شمع های درجا زیر پایه ها.

بیشتر بدانید!
اجرای شمع های زیر فونداسیون برج 23 طبقه شکوه دشتستان به روش درجا.

برج 23 طبقه شکوه دشتستان

اجرای شمع های درجا زیر فونداسیون.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون برج 43 متری و تجهیزات جانبی کارخانه میگو بوشهر به روش اختلاط عمیق (deep soil mexing).

فونداسیون برج 43 متری و تجهیزات کارخانه میگو بوشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون برج و سازه های جانبی با اختلاط عمیق.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون مجتمع مسکونی آقای کریمیان در عسلویه به روش اختلاط عمیق.

مجتمع مسکونی کریمیان عسلویه

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش اختلاط عمیق.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون دانشکده کسب و کار دانشگاه خلیج فارس بوشهر به روش اختلاط عمیق.

دانشکده کسب و کار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش اختلاط عمیق.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر برج، ساختمان و تجهیزات جانبی برج 45 متری و تجهیزات کارخانه غذای میگوی هوردانه به روش اختلاط عمیق.

برج 45 متری و تجهیزات کارخانه میگوی هوردانه

بهسازی خاک زیر برج، ساختمان و تجهیزات جانبی با اختلاط عمیق.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون شعبه مرکزی بانک کشاورزی بوشهر به روش میکروپایل.

شعبه مرکزی بانک کشاورزی بوشهر

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
بهسازی خاک زیر فونداسیون ساختمان مسکونی کاشفی به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل روانگرایی واقع در شهر بوشهر

مجتمع مسکونی کاشفی

بهسازی خاک زیر فونداسیون به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran