بهسازی خاک زیر فونداسیون دیوارها و ساختمان امنیتی پلدختر به روش میکروپایل.

ساختمان امنیتی پلدختر

بهسازی خاک زیر فونداسیون ها به روش میکروپایل.

بیشتر بدانید!
EnglishIran