اجرای حفاری شمع درجا توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

حفاری شمع

فعالیت های شرکت شیلاو خاورمیانه در زمینه شمع درجا (Bored Pile) به شرح زیر می باشد: ...

بیشتر بدانید!
EnglishIran