بهسازی خاک خیابان شکوفه منطقه 19 تهران به روش میکروپایل تحکیمی جهت کنترل نشست خاک دستی با عمق 8 الی 26 متر (عرض خیابان 24 متر و طول آن یک کیلومتر)

کنترل نشست خیابان شکوفه منطقه 19 تهران

بهسازی خاک دستی و کنترل نشست به روش تزریق تحکیمی.

بیشتر بدانید!

نشست ساختمان نوساز

بیشتر بدانید!
پروژه های پل و راه و مسیرهای مواصلاتی انجام شده توسط شرکت شیلاو خاورمیانه

پل و راه

.

بیشتر بدانید!
EnglishIran